W ramach dużego przeglądu, rower jest myty oraz smarowany..
Jeżeli jest taka potrzeba odbieramy rower i dostarczamy go po przeglądzie (dotyczy tylko dużych przeglądów).